İşletmenizin Mali Sağlığını Anlamak için Yedi Ölçüm

İşletmenizin Mali Sağlığını Anlamak için Yedi Ölçüm

Üretim rekabetçiliğinin değerlendirilmesiyle ilgili birçok faktör vardır ancak finansal sağlık, hem yöneticiler hem de patronlar gibi bir şirketin kilit paydaşları için kesinlikle daha önemli parametrelerdir. Örneğin, her ikisi de bir üretim yapan iki tesisi ele alırsanız, biri montaj ve denetimler için el emeği kullanıyorken diğeri akıllı otomasyon kullanıyor olabilir. Hangi yaklaşımın finansal olarak "daha sağlıklı" olduğunu karşılaştırmak için ilgili mali durumlarının uzun vadeli olarak imalat operasyonlarının ve finansal sağlıklarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirme için yaygın olarak kullanılan yedi finansal oran vardır:

Çalışan Başına Gelir Oranı: Mali sağlığı ölçmek için kullanılan oranlardan ilki çalışan başına gelir oranıdır ve gelir, çalışan sayısına bölünerek hesaplanır. Örneğin, bir üreticinin yıllık 10 milyon TL geliri ve yüz çalışanı varsa, gelir elbette çalışan başına 100.000 TL’dir. Şimdi, bu şirketin 10 milyon TL’lik geliri ve doksan beş çalışanı varsa, biraz daha iyi olarak çalışan başına 105.000 TL gelir oluyor. Bu oran, her çalışanın şirket için ne kadar para kazandığını çok basit bir şekilde ölçüyor. Sayı ne kadar yüksekse, o kadar avantajlıdır çünkü bu oran, teknolojinin benimsenmesiyle ilişkili olan verimliliği gösteriyor.

Birim Katkı Marjı Oranı: Mali sağlığın değerlendirilmesinde kullanılan bir diğer oran da “birim katkı payı” oranıdır ve gelir eksi değişken maliyetin gelire bölünmesiyle hesaplanır. Bu, sabit maliyetleri (tesisin içinde bulunduğu binanın maliyeti, sahip olunan makine vb.) karşılamaya atfedilen gelir yüzdesini ölçer. Yüksek katkı payı oranı, bir üreticinin yatırım olarak sabit maliyetleri daha kolay karşılayacağı ve daha az riskli olacağı anlamına gelir. Ayrıca, tesisin ürettiği ürünlerin her birinin birim katkı payına da bakılacaktır. Bir tesis 15 ürün üretiyorsa, bu ürünlerin her birinin benzersiz bir katkı payı vardır. Tüm ürünlerin katkı payına bakmak onlara yardımcı olabilir. Şirketin, tabiri caizse şirketi taşıyan “yıldız ürününe” ne kadar bağımlı olduğunu anlamak için kullanılabilir. Bu denklemdeki değişken maliyetler düştüğünde, birim katkı marjı iyileşir.

Net Varlık Getirisi Oranı: “Net aktif getiri” oranı, net geliri alıp şirketin uyguladığı kaynaklara bölerek hesaplanan, finansal sağlığı ölçmek için başka bir seçenektir. Sabit varlıklar ve işletme sermayesi hesaba katılmalıdır. Sabit varlıklar yine makine olurken, işletme sermayesi nakit, alacak hesapları ve envanter dahil cari varlıklara eksi yazılacak hesaplar gibi cari borçlara çevrilir. Bu, bir üretim şirketinin gelir elde etmek için varlıklarını, makinelerini ve ekipmanlarını ne kadar etkili kullandığını ölçer. Bu oran ne kadar yüksekse o kadar iyidir, çünkü şirketin para kazanmak için sabit varlıklarını ve işletme sermayesini daha etkin kullandığı anlamına gelir. Akıllı otomasyonun uygulanması, bu denklemin sabit kıymet kısmını artırabilirken, aynı zamanda daha düşük ücret yükümlülüğü nedeniyle işletme sermayesini de azaltır. Ekipman için geri ödeme süresi bu ölçüyü etkiler, ancak genel olarak konuşursak, geri ödeme süresi bir yıldan az ise, net varlıkların getirisi artar.

Stok Devir Hızı: Bu ölçü, satılan malların maliyetinin ortalama envanter bakiyesine bölünmesiyle bir işletmenin verimliliğini değerlendirmek için kullanılır. Envanter devir oranı gerçekten işletmenin genel verimliliğini ölçer ve ciro oranı ne kadar yüksekse o kadar iyidir. Akıllı otomasyonun uygulanması ve ortalama envanter dengesi, daha iyi tahminler ve daha istikrarlı üretim çıktıları sayesinde azaltılır ve net etki, envanter devir oranındaki bir artıştır.

Onarım ve Bakım Giderlerinin Duran Varlıklara Oranı: Bu oran, onarım ve bakım toplam maliyetinin duran varlıklara bölünmesiyle hesaplanır. Öyleyse, örneğin ekipman olarak 1 milyon dolarlık toplam sabit varlığınız varsa ve geçen yıl bu ekipman üzerinde onarım ve bakım için 100.000 dolar harcadıysanız, bu oran yüzde 10 olacaktır. Genel olarak, yüzde 10'un altı iyi kabul edilir. Bu oran, makine yaşlandıkça ve daha fazla bakıma ihtiyaç duydukça artmaya başlar ve yine de nihai değişimle birlikte daha da artar. Yeni ekipman satın almak, özellikle daha fazla otomasyon sağlamak, onarım ve bakım maliyetlerinin daha düşük olması nedeniyle onarım ve bakım masraflarının sabit varlıklara oranını iyileştirir.

Birim Başına Toplam Üretim Maliyeti Eksi Malzemeler: Neden toplam üretim maliyetleri eksi malzemeler bakıyoruz? Doğrudan malzemeler kolayca izlenebilir. Bu maliyetleri çok basit ve anlaşılır bir şekilde belirleyebiliriz. Bununla birlikte, imalatla ilgili diğer maliyetler daha az izlenebilirdir. Toplam üretim maliyetlerini alır, doğrudan malzemeleri kaldırır ve ardından bunu üretilen birim sayısına bölersek, bir ürünü üretmek için ne kadar ek yükün gerekli olduğuna ve bir şirketin süreçlerinin diğerlerine kıyasla ne kadar verimli olduğuna dair iyi bir göstergeye sahip oluruz. Buradaki daha düşük oranlar daha iyi verimliliği gösterir. Bir fabrikada akıllı otomasyonla, daha yüksek verim nedeniyle üretilen birim sayısı artarken, daha az operatöre ihtiyaç duyulduğu için toplam üretim maliyetleri azalır, bu nedenle bu oran azalır.

Üretim Maliyetlerinin Toplam Giderlere Oranı: Bu nihai oran, bir ürünü üretirken ortaya çıkan giderleri ve aynı zamanda işi yürütmek için gereken dolaylı maliyetleri ölçer. Buradaki daha yüksek bir oran, daha fazla masrafın, ürünü üretmek için doğrudan ihtiyaç duyulan maliyetlere atfedilebileceğini gösterir. Daha verimli üretim işlemleri nedeniyle üretim maliyetleri düştüğü için akıllı otomasyonun bu belirli oran üzerinde çok az etkisi vardır, ancak aynı zamanda toplam giderler de düşerek oranın kabaca aynı kalmasına neden olur.

Özet olarak, yedi parametreden altısı dijitalleşmeden olumlu etkilenirken, sonuncusu nötr etkiyle sonuçlanacaktır. Dijitalleşmeye Costifier ile başlayabilirsiniz. Üretim süreçlerini akıllı modellerle tanımlarken üretim verimlerini de %15’e kadar arttırabilirsiniz. Aylık olarak ödeyeceğiniz uygun fiyatlarla, faydalarını günler içinde görebilirsiniz. Denemek için kaydolup, modellerinizi oluşturup, 15 gün ücretsiz kullanabilirsiniz.